موقعیت جغرافیایی شهرستان سمیرم
ویژگیهای طبیعی - این شهرستان در165 کیلومتری جنوب اصفهان، میان استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد وچهارمحال و بختیاری واقع شده است و مساحت آن در 5297 کیلومتر مربع است ومنطقه ای کوهستانی است. مهمترین ارتفاعات آن رشته کوههای دینار (قله دنا) است که در مرز استان اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است .

شهرستان سمیرم دارای آب وهوای کوهستانی با زمستانهای سرد و پربرف و تابستانهای خشک و معتدل است. پوشش گیاهی این منطقه متنوع است و بیشتر شامل استپهای کوهی و چمنزار و درختان جنگلی است و با اینکه بر اثر بی احتیاطی و قطع بی رویه ازبین رفته اند، هنوزهم ازمهمترین مراتع جهت پرورش دام بحساب می آیند. دو چشمه معروف در این شهرجریان دارد، به نامهای چشمه خوانسار و چشمه خانعلی که دارای آبی گوارا و زلال می باشند. رودخانه های معروف سمیرم عبارتند ا ماربر، ونک، شمس آباد و حنا که همگی سرانجام و یکجا به رود خرسان ملحق می شوند.

ازمناظر دیدنی این منطقه آبشار معروف آن است وهمچنین تخت سلیمان، آب ملخ، چشمه ناز ونک، دهات پادنا ودیگر مناظر طبیعی کوهستانی را می توان نام برد.

ویژگیهای انسانی - درباره وجه تسمیه سمیرم مطالب مختلفی نقل شده است ازهمه معروفتر گویند به علت آب وهوای سرد به این منطقه سمیران گفته اند (زمیران) که بعدها به سمیرم تبدیل شده و به معنای سردسیراست. جمعیت این شهرستان درسرشماری سال 1370، 85000 نفربوده است . این شهرستان ازدو بخش مرکزی و پادنا تشکیل شده است. ایل قشقائی که از تیره های مختلفی تشکیل شده اند، درهنگام ییلاق به این منطقه آمده و با مردم ارتباط و دادوستد دارند.

ویژگیهای اقتصادی - 60درصد مردم به کارهای کشاورزی ودامپروری اشتغال دارند. موقعیت کوهستانی و آب وهوای معتدل موجب گسترش باغهای سیب گردیده که همه ساله مقدارفراوانی به خارج ازاین منطقه صادرمی گردد. به علت زمینهای حاصلخیز و آب کافی، محصولاتی نظیرگندم، جو، چغندرقند و گیاهان علوفه ای و حبوبات هم بدست می آید، این شهرستان متاسفانه از لحاظ صنعت فقیر است، هرچند که از لحاظ مواد اولیه ازامکانات بالقوه ای برخوردار می باشد، معادن خاک نسوز پشته وخاک گچ ازمعادن این شهرستان است. صنایع دستی کارگاهی این شهرستان، مانند قالیبافی، گلیم وجاجیم بافی شهرت دارد.

راهها- با وجود اهمیت این منطقه که درمیان سه استان و بر سر راه عشایر قرارگرفته است، لیکن تاکنون راههای آن چندان توسعه نیافته است. هر چند پس ازانقلاب گسترش راهها ابعاد وسیعتری یافته، اما کافی بنظرنمی رسد. هم اکنون مهمترین جاده ارتباطی آن به شهرضا ازشمال و بویراحمد و بهبهان ازجنوب است.